Thủ tục điều chỉnh hoá đơn điện tử theo quy định

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp gặp phải trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập và có sai sót. Trong từng trường hợp cụ thể doanh nghiệp sẽ tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử theo quy định hoặc hủy hóa đơn điện tử. Vậy, trong trường hợp nào doanh nghiệp có thể tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử? và thủ tục tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước điều chỉnh hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc này.

Khi nào cần Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn được thực hiện trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

 – Tiến hành lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

– Bên bán tiến hành lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

 – Sau khi đã xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả hai bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

điêu chỉnh hóa đơn điện tử

Thủ tục điều chỉnh Hóa đơn điện tử

Thủ tục điều chỉnh hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như sau:

– Bên bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (trong biên bản điều chỉnh hóa đơn này phải có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

– Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử điều chỉnh (trên hóa đơn điện tử điều chỉnh phải ghi rõ “Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, số tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số … ký hiệu… ngày tháng năm”. Ký điện tử và gửi lại hóa đơn điện tử điều chỉnh cho bên mua theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hoá đơn điện tử đã lập, bên bán gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì: Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn, … thì sẽ thực hiện thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế.

Như vậy, trong bài viết trên đã hướng dẫn cụ thể các thủ tục điều chỉnh hóa đơn điện tử theo quy định. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của nhà nước.

https://smartpowered.org/

https://smartpowered.org/tin-tuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *